Close
 • સયાજીબાગ

  બેન્ડસ્ટેન્ડ,સયાજીબાગ

  બેન્ડસ્ટેન્ડ,સયાજીબાગ

 • એમ.એસ. યુનિવર્સિટી

  આર્ટ્સ ફેકલ્ટી ડોમ

  આર્ટ્સ ફેકલ્ટી ડોમ, એમ.એસ. યુનિવર્સિટી

 • કીર્તિમંદિર

  કીર્તિ મંદિર

  કીર્તિ મંદિર

 • શિવાજી રાજે

  શિવાજી રાજે મૂર્તિ

  શિવાજી રાજે મૂર્તિ

 • નઝરબાગ, વડોદરા

  નઝરબાગ

  નઝરબાગ

 • સુરસગર

  શિવ મૂર્તિ, સુરસગર

  શિવ મૂર્તિ, સુરસગર

 • પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈ પોસ્ટ નથી

કોઇ ઇવેંટ નથી.
cm
માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રી શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
coll
જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી આર. બી. બારડ, આઈ.એ.એસ.