Close

હેલ્પલાઇન

 • પોલીસ ૧૦૦,૨૪૧૫૧૧૧ 
 • ફાયર કન્ટ્રોલ રૂમ ૨૪૨૭૫૯૨ 
 • ડીઝાસ્ટર સેલ ૨૪૨૭૫૯૨ 
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા ૧૦૮
 • જિલ્લા સેવા સદન હેલ્પલાઈન ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૬૫  
 • ગેસ ઈમરજન્સી ૨૩૪૪૬૧૮ 
 • હેલ્પલાઈન બાળકો  માટે  ૧૦૯૮ 
 • અભયમ હેલ્પલાઈન મહિલાઓ માટે ૧૮૧ 
 • સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન ૧૮૦૦-૫૯૯-૯૦૧ , ૦૨૬૫-૨૫૧૩૬૩૦
 • એસ. એસ. જી. હોસ્પિટલ ૨૪૨૪૮૪૮ 
 • ભાઈલાલ અમીન હોસ્પિટલ ૨૨૮૬૬૬૬ 

  પ્રાણીઓ માટે હેલ્પલાઈન

   

 • વી કેર  :  ૯૪૦૯૦૨૭૧૬૬ 
 • વી.એસ.પી.સી.એ.  :  ૬૫૫૫૫૫૨ 
 • જી.એસ.પી.સી.એ.   :  ૯૮૨૫૦૧૧૧૧૭