Close

કોલેજ/ યુનીવર્સિટી

નવરચના યુનિવર્સિટી

વાસણા ભાયલી મેન રોડ, ભાયલી , વડોદરા 391410

ઇ-મેલ : nuv[at]nuv[dot]ac[dot]in

બાબરિયા ઇંસ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી

બિટ ઇ.ડિ.યુ. કેમ્પસ, NH #8 , વરનામા , વર્ડોદરા

ઇ-મેલ : info[at]bitseducampus[dot]org

મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ વડોદરા

મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ વડોદરા , પ્રતાપ ગંજ , વડોદરા.

ઇ-મેલ : info[at]msubaroda[dot]ac[dot]in
વેબસાઇટ : http://www.msubaroda.ac.in/