Close

પ્રાંત કચેરીઓ

પ્રાંત કચેરીઓ 2 અથવા વધુ તાલુકા માટે કચેરીઓનું નિયંત્રણ કરે છે. વડોદરામાં 5 પ્રાંત કચેરીઓ છે. તે છે :

   પ્રાંત કચેરી
તાલુકા
     તાલુકા

1. વડોદરા સિટી

4

વડોદરા શહેર (ઉત્તર),  વડોદરા શહેર (દક્ષિણ),

વડોદરા શહેર (પૂર્વ),   વડોદરા શહેર (પશ્ચિમ)

2. વડોદરા ગ્રામ્ય
2

વડોદરા ગ્રામ્ય,  પાદરા

3.સાવલી 2

સાવલી, દેસર

4. કરજણ 2

કરજણ, શિનોર

5. ડભોઈ
2

ડભોઈ, વાઘોડિયા