Close

જોવાલાયક સ્થળ

ફિલ્ટર કરો:
શિવ પ્રતિમા
સુરસાગર તળાવ

સુરસાગર તળાવ: આ તળાવ વડોદરા શહેરની મધ્યમાં આવેલું છે. અસલમાં તે ‘ચંદન તલાવ’ નામનું નાનુ  તળાવ હતું, જેનું પુર્નરચના શ્રી…

રાજ્મહેલ
લક્ષ્મી વિલાસ મહેલ

મહારાજા સયાજીરાવ ત્રીજાએ લક્ષ્મી વિલાસ પૅલેસનું નિર્માણ કર્યુ હતુ. આ પ્રભાવશાળી મહેલ બહુ રંગીન આરસ, મોઝેઇક ટાઇલ અને કલાના વિવિધ…

સયાજી બાગ
સયાજી બાગ

શહેરના મધ્યમાં,નદીના કાંઠે આ વિશાળ પાર્કની રચના મહારાજા સયાજીરાવ ત્રીજાએ 1879 માં કરી હતી અને તેનું નામકરણ કર્યું હતું, પણ…