Close

કોવિડ રસીકરણ બાળકો માટે

વડોદરામાં તા.3 જાન્યુઆરી થી 7 જાન્યુઆરી દરમિયાન 15 થી 18 વર્ષનાં બાળકોને વિવિધ રસીકરણ કેન્દ્રો ખાતેથી કોવિડ સામે રક્ષણ આપતી રસી મુકવાની કામગીરી થનાર છે.

વડોદરા જિલ્લાનાં રસીકરણ કેન્દ્રોની વિગત આ સાથે મુકેલ છે.આ કોવિડ રસીકરણ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડોદરા જિલ્લાનાં નાગરિકો પોતાનાં 15 થી 18 વર્ષનાં બાળકોને કોવિડ

સામે રક્ષણ આપતી રસી મુકાવે તેવો અનુરોધ છે. નીચે જણાવેલ લીન્ક મારફત કોવિન પોર્ટલ પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે.

કોવિડ રસીકરણ બાળકો માટે 15 to 18 Yrs Session Site Planning for 03.01.2022
કોવિડ રસીકરણ  માટે રજીસ્ટ્રેશન https://cowin.gov.in