Close

મીનલ પુરાણિક, જીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસર

રૂમ નં. 11, કલેક્ટર કચેરી, કોઠી બિલ્ડિંગ, વડોદરા

Email : gujvad[at]nic[dot]in
Designation : જીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસર